1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, kuris nurodytas

konkrečiame Pardavėjo parduodamos prekės pasiūlyme:

  • Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu;
  • Prekių pristatymas į paštomatą.

2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo nurodytu adresu paslaugą, Pirkėjas

įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant

prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę

ar pasą). Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu,

Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

3. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas el. parduotuvės puslapyje ir

galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas,

tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės.

4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis el. parduotuvėje nurodytais terminais. Šie

terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių,

o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais

prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju

Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminus.

5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės

Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl priežasčių

susijusių su Pirkėjo veiksmai ar neveikimu.

6. Jei Pirkėjas neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už

prekes ir jų pristatymą, Pardavėjo atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar

būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos

Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius

banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus ir prekių pristatymo mokestį,

jeigu jis Pirkėjo buvo sumokėtas.

7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu privalo patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti

siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pastebėjęs pakuotės pažeidimus, pristatytų prekių

komplektiškumo (asortimento), kiekio neatitikimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo

dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo

padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma,

kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų

(tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

8. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė (-ės)

perduot Pirkėjui.

Product added to compare.