1. Bendrosios nuostatos.

1.1 Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo uždarosios akcinės bendrovės “Recito“, įmonės kodas 305208905, buveinės adresas aikos pr. 141, LT-51132 Kaunas, PVM mokėtojo kodas LT 100012511712 (toliau – Pardavėjas) teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje www.domusinn.com (toliau – el. parduotuvė).

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia el. parduotuvėje prekių užsakymą, atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali: 

  • užsiregistruodamas el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
  • nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, pašto kodą, telefono numerį ir el. pašto adresą, taip pat nurodyti kitą informaciją (jeigu Pardavėjas nurodo, kad atitinkama informacija reikalinga pateikiant užsakymą).

2.3. Pirkėjas yra atsakingas už pateiktų asmeninių duomenų teisingumą.

2.4. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Privatumo politikoje (kuri skelbiama https://domusinn.com/lt/content/8-privatumo-politika) nurodytais tikslais.

2.5. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užsiregistravus šioje el. parduotuvėje bei pažymint atitinkamus laukus dėl pasiūlymų gavimo, taip pat kitais teisėtais būdais.

2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika (kuri skelbiama https://domusinn.com/lt/content/8-privatumo-politika), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1.  Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties šių Taisyklių 8.1 punkte nustatyta tvarka bei terminais.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti kainą pagal užsakymo informaciją, laikydamasis Taisyklių sąlygų.

3.3. Pirkėjas privalo nedelsiant atnaujinti pasikeitusius Pirkėjo duomenis, kurie buvo pateikti registracijos formoje. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis,  Pardavėjas  turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu, skyriuje „susisiekite su mumis“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir/ar saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti paslaugų teikimą, keisti parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį.

5. Prekių kainos, atsiskaitymo tvarka.

5.1. Prekių kainos el. parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.

5.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

  • naudojantis elektronine bankininkyste;
  • banko kortele; 
  • kitais www.domusinn.com tinklapyje nurodytais būdais.

6. Prekių pristatymas.

6.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo būdų, kuris nurodytas konkrečiame Pardavėjo parduodamos prekės pasiūlyme:

  • Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu.
  • Prekių pristatymas į paštomatą. 

6.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo nurodytu adresu paslaugą, Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę ar pasą). Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3. Už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas el. parduotuvės puslapyje ir galiojantis prekių užsakymo pateikimo momentu. Prekių pristatymo mokestis gali būti tiek fiksuotas, tiek priklausantis nuo Pirkėjo užsakytų prekių vertės.

6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis el. parduotuvėje nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminus.

6.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl priežasčių susijusių su Pirkėjo veiksmai ar neveikimu. 

6.6.  Jei Pirkėjas neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas buvo sumokėjęs už prekes ir jų pristatymą, Pardavėjo atstovai susisiekia su Pirkėju dėl kito prekių pristatymo laiko ir/ar būdo. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus ir prekių pristatymo mokestį, jeigu jis Pirkėjo buvo sumokėtas.

6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu privalo patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pastebėjęs pakuotės pažeidimus, pristatytų prekių komplektiškumo (asortimento), kiekio neatitikimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra.

6.8. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė (-ės) perduotos Pirkėjui.

7. Prekių kokybė.

7.1. Visi el. parduotuvėje www.domusinn.com parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir/ar spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų atspalviai, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose.

7.3. Prekėms suteikiama tam tikrą laiką galiojanti kokybės garantija, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.

7.4. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų.

8. Prekių grąžinimas/keitimas.

8.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su el. parduotuve www.domusinn.com, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos, informuodamas Pardavėją el. parduotuvės skiltyje „Susisiekite su mumis“ nurodytais el. pašto adresais, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis, nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

8.2. Taisyklių 8.1 punkte numatyta teise, Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, bei nėra sugadinta originali prekės pakuotė. Pirkėjas, norėdamas grąžinti kokybišką prekę, padengia visas transportavimo išlaidas.

8.3. Kokybiškas prekes grąžinti gali tik fiziniai asmenys, juridiniams asmenims papildoma grąžinimo garantija nėra taikoma.

8.4. Nekokybiškos prekės grąžinamos/keičiamos per prekių kokybės garantijos terminą. Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją el. parduotuvės skiltyje „Susisiekite su mumis“ nurodytais el. pašto adresais, nurodant grąžinamos/keičiamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo/keitimo priežastis, įrodymus (fotografijas, video mežiagą), nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą. Pirkėjas neturi teisės grąžinti prekės, jei prekės trūkumas yra smulkus.

8.5. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui už Pirkėjo atsisakytas prekes sumokėtus pinigus į Pirkėjo sąskaitą. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.

8.6. Atitinkama prekė negrąžinama/nekeičiama, jeigu pagal galiojančius teisės aktus aptariama Pirkėjo teisė nėra numatyta. 

8.7. Grąžinant ar keičiant prekes, prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.

9. Atsakomybė.

9.1. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis www.domusinn.com el. parduotuve.

9.2. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.domusinn.com teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie www.domusinn.com naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.

9.4. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija.

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo pakeitimų (panaikinimo) priėmimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus, susijusius su užsakymo pateikimu ir vykdymu, siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skiltyje „Susisiekite su mumis“ nurodytais el. pašto adresais.

11. Baigiamosios nuostatos.

11.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos procesine ir materialine teise.

11.3.  Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl www.domusinn.com įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr. 

 

Product added to compare.